ብዝበለጸ ኣንብቡ...  📚  መጻሕፍቲ
           🌍            

ኣብዛ ፕላኔት ውሽጢ ንዘለዉ ሃገራት ናይ ዓለም ናይ ህጻናት መጽሓፍ

ካብ አራማያክ ክሳብ ዙሉ: ናይ ስእሊ መጽሓፉ 'አነ ንእሽተይ ድየ?' ካብ ዝተሓተመሉ ጊዜ ጀሚሩ ናብ 200 ዝኑ ቋንቋታትን ባህሊን ተተርጒሙ እዩ ብዝበለጸ ኣንብቡ...